20170401 uk au programmes day aas   i 900x450

活動時間表

1 April (Sat) 14:00 - 16:00 旺角、上水及炮台山辦事處 資深教育顧問將即場講解
8 April (Sat) 14:00 - 16:00 旺角、上水及炮台山辦事處 資深教育顧問將即場講解

簡介

同學仔依家應該好努力考緊 DSE,考完就要諗下自己想讀乜野。大家若想係香港讀專科,個收生要求真係高到呢…但同學可能唔知既係其實外國的專科入學要求並唔係好似香港咁「離地」,其實都幾親民下。讀完仲有機會留番係當地做野同時移民入藉都仲得。

海外大學收生要求(HKDSE)


英國澳洲
醫療專科

物理治療/職業治療/放射治療18+18+
護理學16+15+
工程專科

土木工程/機械工程/電子及電機工程16+17+
電腦專科

電腦科學/資訊科技/軟件工程15+15+

海外升學好處

  1. 增廣見聞,擴大生活圈
  2. 訓練學生獨立性
  3. 海外工作經驗,有機會移民

資深教育顧問將即場為同學講解有關入讀其院校之事宜,有意者可致電 23233287 / 25705711 / 28566233查詢。